Ballagás 2023.


 

A 2022-2023.tanévben június 15-én, csütörtökön tartotta iskolánk a ballagási ünnepséget.

Délelőtt tanárok és diákok együtt szépítették, díszítették az iskolát. Mindenki lelkesen dolgozva törekedett arra, hogy a nyolcadik osztályos tanulókat ünnepi díszbe öltöztetett tanterem, folyosó és aula várja. A hetedik évfolyam a búcsúzó osztály termében sürgölődött. Lelkes szülői csapat segítette a tanulók és pedagógusok tevékenységét. A közös munka eredményeként illatos virágdekoráció került a padokra, faliújságra, falra, tanáriasztalra. Az iskola tanárai és felsős tanulói csodálatos csokrokkal, borostyánfűzérekkel ünnepi díszbe öltöztették az aulát, a folyosókat és a bejárati ajtókat is.

Délután megérkeztek  a nyolcadikos tanulók, a szüleik, rokonok, ismerősök és  barátok.

A ballagó osztály az utolsó osztályfőnöki óra után még egyszer bejárta a Komlóstetői Református Általános Iskola épületét és udvarát. Hagyományainkhoz hűen igazgató úr és igazgatóhelyettes asszony is velük ballagott egy-egy diák kíséretében. Őket követte a végzős tanulók sora osztályfőnökük, Kányáné Trajter Ágnes vezetésével.

A ballagási műsor Rácz Vera iskolalelkész asszony áhítatával kezdődött, aki az aulában várta a végzős osztályt.  Miután áldást kért a diákokra, folytatódott a műsor. A hetedikes tanulók versekkel és a sikeres jövőre utaló jó kívánságokkal búcsúztak el iskolatársaiktól.  A ballagás hangulatát emelte a nyolcadikos tanulók egy-egy verse, idézete.  Köszönetet mondtak szüleiknek is, akik büszkék lehettek végzős gyermekükre. Szülő, nagyszülő, testvér, rokon, tanár és diák mosolyogva nézte az iskolában töltött nyolc év emlékeit felidéző kisfilmet.

Az iskola zászlójára kellemes zeneszó kíséretében kötötte fel két végzős diák a búcsúzó osztály nevében a szalagot, majd átadták igazgató úrnak az emlékkönyvet.

A hetedik évfolyam nevében Görzsöny Hanna Patrícia búcsúztatta a legnagyobbakat. A ballagó évfolyam búcsúzó gondolatait Kiss Dorottya olvasta fel. Igazgató úr beszédét, útravaló jókívánságait meghallgatva Nagy Barbara zongorajátéka után Tuba Amina megható éneke zárta a ballagási ünnepélyt.

Hagyományainkhoz híven minden évben odaítéli az iskola tantestülete a Komlós-díjat egy végzős diáknak példamutató magatartásáért, az iskoláért végzett munkájáért és kiváló tanulmányi eredményéért.   A 2022-2023-as tanévben Kiss Dorottya érdemelte ki a díjat.

Ezután a végzős diákok osztályfőnökük kíséretében az iskola udvarára vonultak. Ezzel jelképesen kiléptek a Komlóstető Református Általános Iskola falai közül és elindultak a középiskolás éveik felé.

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4:8)

A ballagáson készült képeket az alábbi két albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05


Iskolánk online könyvtári katalógusa