Szerző: Mihály-Koseczky Erika


A miskolci ifjúság karácsonyfája


 

“A miskolci ifjúság karácsonyfája” pályázatra a 3. b osztály készített díszeket, melyek az ünnepélyes átadás
(2020. december 16. 15:00) után a Szent István téren tekinthetők meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

Harmadik adventi gyertya


 

Meggyújtottuk a harmadik gyertyát az adventi koszorún.
” Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” Példabeszédek 4, 23

Aranyosi Ervin: Advent – harmadik gyertya

Advent, harmadik vasárnap
örömgyertyát gyújtunk,
rózsaszínre vált a lelkünk,
nem nyomaszt a múltunk.

Közeledik a Karácsony,
öröm gyúl lelkünkben,
a szeretet és a hála
vendég életünkben.

Az Adventi várakozást
még az is fokozza,
hogy minden nap, a Karácsonyt,

még közelebb hozza.

A szeretet ünnepére
készül minden lélek.
Három gyertya lángja fénylik,
s hálatelt az ének.

 

 

Második adventi gyertyaA héten meggyújtottuk az adventi koszorún a második gyertyát.
“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek-így szól az Úr-: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Jeremiás próféta könyve 29,11

Kikerültek a kék vödrök az aulába, melyekbe december 16-ig várjuk az adományokat a nehézségben élők megsegítésére (tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, megunt, de jó állapotban lévő használt játékok). Bővebb információt a honlapunkon olvashatnak.
https://komlostetoiskola.hu/2020/12/04/adomanygyujtes/ 

Első adventi gyertya


 

Meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát, elkezdődött a várakozás időszaka. Engedjük be a zörgető Jézus Krisztust szívünkbe, gondolatainkba, érzéseinkbe, iskolánkba, családunkba.
Jézus mondja: ” Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Jelenések könyve 3,20
Ezen a napon iskolánk két első osztálya ünnepélyesen átvette a Református Egyház címerét, mely ezentúl a tanterem falát fogja díszíteni.
“Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Róma 8,31

Faültetési program


 

A Komlóstetői Református Általános Iskola 4 facsemetét ( 2 juhar és 2 kőris) kapott a „10.000 FA A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT 2020-2025” program keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától, amit a Városgazda munkatársai szállítottak ki iskolánknak.

Egy kissé hűvös délutánon iskolagondnokunk szakszerű segítségével az első osztályos gyermekek és tanítóik körében ültettük el a facsemetéket. A nebulók egy rövid ismertetőt hallhattak a fák fontosságáról környezetünkben.

Levegőnk állapotát figyelembe véve, a legfontosabb hatásnak a szén-dioxid feldolgozását kell tekinteni. 1 hektár 70—80 éves erdő fennállása alatt 900 tonna szenet von ki a levegőből. Egyetlen fa életműködése alatt 20 millió köbméter levegőt képes kémiailag megtisztítani a szén-dioxidtól. Egy idős fa évi oxigénproduktuma közel 200 kg, vagyis több mint egy ember évi felhasználása.

Az örömteli alkalom közös imádsággal zárult.

„ Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban… Emlékezetet szerzett az Ő csodálatos dolgainak.”  Zsoltárok könyve 111,2-4

                     

                     

 

 

 

 

Meleg színekkel telt Csempék díszítik aulánk falát


 

Az egykori Hétszínvarázs foltvarró csoportból alakult Diósgyőri foltvarrók 2018-ban az Országos Foltvarró Fesztiválra (OFF) közösen készítették iskolánk új ékességét.
A remekmű  az országos kiállításon különdíjat is kapott.
Különlegessége, hogy kézzel varrt, saját festésű anyagokból készült.
Hála és köszönet a készítőknek:
Bakó Judit
Bernáthné Dobi Anikó
Hódi Béláné
Leidgeb Lászlóné
Markó Zoltánné
Nyilas Izabella
Székely Klára

Az Úr jósága virrasszon fölöttünk, őrizd meg kezünk munkáját!” Zsoltárok könyve 90,17

 

 

Változás a hétvégi programban


 

Kedves Szülők!

Az elsősök fogadalomtétele hagyomány iskolánk életében. Ettől az évtől kezdve nemcsak az intézményhez való kötődésről tesznek tanúbizonyságot a gyerekek, hanem a fogadalomtétel során a keresztyén értékrendet, szemléletet is magukénak vallják.

Célunk, hogy a keresztyén iskolák tradícióit a családok és a gyerekek is átéljék, magukénak érezzék és gyülekezetükben gyakorolják.

A tervezett fogadalomtétel a járvány jelenlegi alakulása miatt november 8-a helyett egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, de az aznapi szabadtéri családi Istentiszteletre mindenkit várunk szeretettel.

Áldás, békesség!

 

Az Ároni áldás

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

Mózes IV . könyve 6. fejezet

 

Telefonszámok változása


 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Komlóstetői Református Általános Iskola telefonszámai
2020. 11. 05-től megváltoznak.


Az új telefonszámok: 
30/0108175  titkárság
30/0108188
30/0108199

A reformáció napja


 

Iskolánkban is megemlékeztünk a reformáció napjáról. Október 22-én rádiós műsorban hallgattak történteket a gyerekek a reformáció koráról.

1517. október 31. A reformáció napja – A lelki újjáépítés kezdete
„Református azt jelenti, hogy visszaalakított, megújított. Az egyház az idők folyamán letért a szentírásban kijelölt útról, emberi tévelygések miatt megromlott, ezért szükség volt megújítására.”  Heidelbergi Káté
A reformátorok szerint az egyháznak mindig meg kell újulnia. Ekkor tűzte ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára, amelyben az egyház Biblia szerinti megújulásáról ír.

Elhelyeztük az aulában a Magyarországi Református Egyház címerét is, amit izgatottan fedeztek fel a diákok.

„Keresztyén mivoltunk ebből a két dologból áll: hitből és szeretetből.” (Luther Márton)

                             

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05

Iskolánk online könyvtári katalógusa