Képzési rendszerünk

„Azokért élünk, akiket szeretünk.

Azokért, akik igaznak tartanak.

A jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk.”

/Széchenyi István/

Miskolc város talán legszebb helyén, Komlótetőn, jó levegőn, nagy füves udvarral várjuk tanítványainkat. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek otthon érezzék magukat; testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt megfelelően fejlődjenek. Tágas, jól felszerelt tantermekkel, modern tornateremmel, kulturált étteremmel, három számítástechnikai teremmel, minden osztályban interaktív táblával, és több felsős szaktanteremben számítógépekkel, igényesen berendezett könyvtárral, tágas sószobával, fejlesztőszobával, szabad idős teremmel fogadjuk a gyermekeket. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek. Töretlen ambícióval évről évre megújuló kreativitással végzik munkájukat. Alapvetőn fontosnak tartjuk a szülőkkel, mint partnerekkel való folyamatos együttműködést és véleménycserét.


Képzési, nevelési sajátosságok, az iskola arculata

Alsó tagozaton:

A 2017/2018-as tanévben az elsősöknek a Köznevelési törvény értelmében heti 25 óra a kötelező. Kiemelten fontos a magyar és a matematika oktatása. Mindennap van művészeti nevelés és testnevelésóra. Délután 16 óráig napközis foglalkozást biztosítunk. Igény szerint 17 óráig ügyeletet tartunk.

Szabadon választható tanítási óráink kínálata:

 • idegen nyelv oktatása 1. osztályban heti két órában (angol, német)
 • informatika 4. évfolyamtól

Délutáni szakköreink:

 • színjátszó
 • kézműves, rajz
 • francia nyelv
 • sakk (Sakkpalota-program)

Felső tagozaton:

 • Intézményünkben 5. osztálytól heti öt órában emelt szintű angol és német nyelv oktatása folyik, matematikából 1-8. évfolyamon mindenkinek heti 5 órát biztosítunk.
 • Informatikai képzés: a heti egy óra mellett még egy választható.
 • Pénzügyi és vállalkozási ismeretek oktatása 7-8. évfolyamon.
 • évfolyamon középiskolai felvételi előkészítőket tartunk magyarból és matematikából.
 • Délutánonként a tanulószobán, szaktanárok segítik diákjainkat felkészülni a másnapi órákra.
 • Középiskolai laborgyakorlatokon való részvétel (Herman és a Földes Gimn.).

A művészeti nevelés lehetőségei iskolánkban

 • néptánc
 • képző- és iparművészet
 • zeneoktatás: szolfézs, zongora, furulya, gitár
 • varró szakkör

Sportolási lehetőségek

 • karate
 • kézilabda
 • kölyökatlétika
 • futball
 • sakk
 • tömegsport foglalkozások

 

Tehetséggondozás

Alsó tagozatban a matematikai logikát fejlesztő szakkört, illetve magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából heti két-két órában tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. Folyamatosan versenyeztetjük tanulóinkat. Szoros kapcsolatban állunk a körzetünkbe tartozó óvodák óvónőivel a tehetségek korai felismerésének reményében.

Egyéb fejlesztő tevékenységek

Sajátos nevelési igényű tanulóink számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakképzett gyógypedagógussal. A nevelési tanácsadó logopédussal és iskolapszichológussal segíti munkánkat. Alsó tagozatban matematikából és magyar nyelvből heti két-két órában egyéni fejlesztést tartunk. „Kéttanáros” óráinkon a szaktanár mellett gyógypedagógus is tanít.

Iskolánk helyt ad gyógytestnevelés foglalkozásoknak.

Intézményünkben a környezeti és egészségnevelés kiemelt szerepet kap

 • Iskolánk fekvése lehetővé teszi, hogy szabad- és sportfoglalkozásokon a gyerekek sokat tartózkodjanak a tiszta levegőn, játsszanak.
 • Sószobát működtetünk (osztályonként heti egy énekórát ott tartunk), amely különösen az asztmás gyerekeknek előnyös, de a szülők és családtagok is használhatják.
 • A kötelezően előírt, ingyenes úszásoktatást,2.,4.és 6. évfolyamokon biztosítjuk.
 • Minden évben (igény szerint) a 3. és 6. évfolyamosokat erdei iskolába visszük.
 • ÖKO-iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására: az energiatakarékosságra, az épület belső és külső környezetének folyamatos gondozására (fa- és virágültetés, madáretetés…), a hulladékot szelektíven gyűjtjük. Igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek a környezetvédelem és az egészségnevelés fontosságára hívják fel a figyelmet bevonva a komlóstetői családokat is.
 • Cserkészcsapatunk működik.

 

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 • Tehetségpont
 • Mentoráló intézmény
 • Előminősített referencia intézmény