Diákönkormányzat

 A Komlóstetői Általános Iskola diákönkormányzata


Az iskolai diákönkormányzat, /DÖK/ minden évben szeptember elején újra alakul. Osztályonként két-két fő képviseletében megválasztják tanulóink a diákönkormányzat vezetőjét és helyettesét.

A diákönkormányzat munkája szorosan beépül az iskola életébe:

– farsangi mulattság megrendezése

– őszi és tavaszi papírgyűjtés lebonyolítása

– vetélkedők, versenyek, kulturális programok szervezése alsó és felső tagozaton

 

A diákkezdeményezések támogatására alapítványt hoztunk létre.

Az alapítvány neve: GARFIELD ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.

 

Célja:

– az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása

– a működő diákönkormányzat munkájának támogatása

– az iskolai diákközösség működési feltételeinek javítása, programjainak támogatása

– közreműködés a diákközélet, diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében

– a diáksport támogatása

– az iskola kulturális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása

 

A Garfield Alapítvány teszi lehetővé, hogy a tanév folyamán megrendezett házi, iskolai versenyeinken jutalmazni tudjuk tanulóinkat. Az alapítvány bevétele a farsangi bálból és a papírgyűjtésből származik.

Ez úton is szeretnénk megköszönni a szülők, diákok aktív részvételét, támogatását ezen eseményeken.