Bemutatkozunk

Kedves Látogató!


Szeretettel köszöntjük a miskolci Komlóstetői Református Általános Iskola honlapján!

 

„Azokért élünk, akiket szeretünk.
Azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk.”
/Széchenyi István/

Miskolc város talán legszebb helyén, Komlóstetőn, jó levegőn, nagy füves udvarral fogadjuk tanítványainkat. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek otthon érezzék magukat, és testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt megfelelően fejlődjenek. Tágas, jól felszerelt tantermekkel, modern tornateremmel, kulturált étteremmel, három számítástechnikai teremmel, több osztályban interaktív táblával, igényesen berendezett könyvtárral, tágas sószobával, fejlesztőszobával fogadjuk a gyermekeket. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek. Töretlen ambícióval évről évre megújuló kreativitással végzik munkájukat. Alapvetőn fontosnak tartjuk a szülőkkel, mint partnerekkel való folyamatos együttműködést és véleménycserét.

Sikeres pályázat eredményeképpen 2005 szeptemberétől – Miskolcon az elsők között – vettünk részt kompetencia alapú programcsomag kipróbálásában és bevezetésében.
Kompetencia alapú képzésen a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást, és képessé teszi az egyént életcéljai megvalósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. Kiemelten fontos a magyar és a matematika oktatása.
Idegen nyelvet oktatunk 1. osztálytól heti két órában (angol, német), informatikát 4. évfolyamtól, valamint eszperantót és francia nyelvet szakköri szinten. Intézményünkben 5. osztálytól angol és német nyelvből emelt szintű oktatás folyik heti öt órában. Délutánonként a tanulószobán, szaktanárok segítik diákjainkat felkészülni a másnapi órákra. A 8. évfolyamon középiskolai felvételi előkészítőket tartunk magyarból és matematikából. Művészeti nevelési lehetőségeink: néptánc, képző- és iparművészet,  zeneoktatás: szolfézs, zongora, furulya. Sportolási lehetőségek: karate, asztalitenisz,  tollaslabda, futball, művészi torna.Iskolánk környezete lehetővé teszi, hogy szabadfoglalkozásokon a gyerekek sokat tartózkodjanak a tiszta levegőn, játsszanak.
Sószobát működtetünk, amely különösen az asztmás gyerekeknek előnyös, de a szülők és családtagok is használhatják.
liszt- és tejérzékeny, valamint cukorbeteg tanulóink speciális étkezési igényeit is kielégítjük.
Minden évben a 3. és 6. évfolyamosokat erdei iskolába visszük.
Iskolánkban gyógytestnevelés foglalkozások is vannak.
Cserkészcsapatunk működik
Alsó tagozatban a matematikai logikát fejlesztő tehetséggondozó szakkört tartunk. Folyamatosan versenyeztetjük tanulóinkat. Szoros kapcsolatban állunk a körzetünkbe tartozó óvodák óvónőivel a tehetségek korai felismerésének reményében.
Sajátos nevelési igényű tanulóink számára egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakképzett fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógus és logopédus segítségével, pszichológus támogatásával.

Az általunk kitűzött célok megvalósításán dolgozunk minden nap, mert mi, a Komlóstetői Általános Iskola dolgozói, hisszük és valljuk, hogy a legjobb befektetés a gyermek.

Szendrei Gyula
igazgató

 
Failed to get data. Error:
The provided ID does not match any albums.