Iskolánkról

Adataink

OM azonosító: 028988

Intézménynév: Komlóstetői Református Általános Iskola

Alapítás éve: 2020

Cím: 3533 Miskolc, Olvasztár utca 1.

Intézmény vezetõje: Dr. Ábrám Tibor

Ellátott feladatok: Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás; a tanulók részére napköziotthonos és iskolaotthonos ellátás biztosítása; sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozás, a tanulók érdeklődésének, képességének, tehetségének; bejáró tanulók ellátása; szervezett intézményi étkeztetés.
Telefon:  +36 30 010 8175

E-mail: komlos49@gmail.com

Weblap: https://komlostetoiskola.hu

Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyház