Dolgozóink

Pedagógusaink

NévTanított tárgyakFeladatkör
Dr. Ábrám Tiborfizikaigazgató
Baloghné Vancza Gabriellamatematika, német nyelv
osztályfőnök (8. b)
Bekéné Gattyán Ilonatanító, egyházi ének, hittan
Béres-Csögör Orsolyahittaniskolalelkész
Dánfalviné Bata Mónika 
tanító
osztályfőnök (4. a)
Juhász Dénesné 
földrajz, vizuális kultúra
Kányáné Trajter Ágnes 
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Kardos Renáta
biológia, testnevelés
osztályfőnök (5. a)
Kovács Gábor 
testnevelés 
Kovács Marianna 
tanító 
osztályfőnök (1. a)
Krompaszky Andrea 
matematika, angol nyelv
osztályfőnök (7. a)
Lakatos Henrietta 
tanító

László Szilviatanító gyógypedagógus
Makárné Szabó Marianntestnevelés
Málnási Orsolya 
angol nyelv
osztályfőnök (6. a)
Mihály-Koseczky Erikatanító, digitális kultúraonline kommunikáció
Nagy Angélakémia
Nagy Katalin 
tanító 
Nagy Mónika
magyar nyelv és irodalom, ének-zene
osztályfőnök (6. b),
munkaközösség-vezető (5-8. évfolyam), könyvtáros
Nagyné Ferencz Judit 
tanító
igazgatóhelyettes
Ötvösné Csonka Mária történelem
Pecsétné Répás Andrea 
tanító 
osztályfőnök (3. a),
munkaközösség-vezető (1-4. évfolyam)
Szepesiné Hegyközi Erzsébet 
tanító 
osztályfőnök (2. a)
Veres Zoltán 
digitális kultúra, technika és életvitel
rendszergazda
Zsarnayné Hevesi Ildikó 
tanító

osztályfőnök (4. b)

 

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

NévBeosztás
Nagy Angélaiskolatitkár
Nagyné Szidor Andreagazdasági ügyintéző
Jakab Istvánkarbantartó
Stadler Katalintakarító
Oláh Renátatakarító
Borza Tivadar Zoltánnétakarító
Domonkos Melindatakarító