Millió lépés az iskoládért


 

Tisztelt Szülők!
Iskolánk újra részt vesz a Millió lépés az iskoládért programban, melynek célja, hogy rendszeres mozgással az iskolások, szüleik és mindenki, aki segítene, lépéseket gyűjtsön iskolánk számára. A teljesítő iskolák között 1 millió forintot sorsolnak ki sporteszközök vásárlására. A regisztrációt csak applikáción keresztül lehet elvégezni. A program részletes leírását a következő linken találják: https://milliolepes.hu/
A program a mai naptól kezdődik és 11 héten keresztül tart. Csatlakozzunk minél többen és mozogjunk együtt az iskolánkért!
Üdvözlettel:
Komlóstetői Református Általános Iskola Testnevelő Tanárai

DVTK sport nap


 

Szeptember 11-én, hétfőn a 2.a osztály részt vett a DVTK által rendezett sport napon. A gyerekek hét sportágat próbálhattak ki az edzők vezetésével. Játékos feladatokon keresztül lehetőséget kaptak a sportágak megismerésére. Nagyon jól érezték magukat.

Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

Peonza bemutató


 

Az iskolánkban megtartott peonza bemutatót tanulóink nagy érdeklődéssel figyelték.

 

Évnyitó istentisztelet


 

Ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a 2023-2024-es tanévet a Komlóstetői Református Általános Iskola. A tanévnyitó az első osztályosok bevonulásával kezdődött. Az óvó nénik vezetésével léptek át jelképesen az iskola kapuján, ahol a tanító nénik várták őket.

A 2.a osztály műsora után Főtiszteletű Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az igei gondolatok után Dr. Ábrám Tibor igazgató úr tartotta meg ünnepi beszédét, köszöntve a tanulókat, a pedagógusokat és a szülőket.

A tanév vezérigéje:
Jézus Krisztus él. (ApCsel. 1,3)

Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

Iskolai étkeztetés


 

Tisztelt Szülők!

Elérkeztünk az új tanév kezdetéhez. Az iskolai étkeztetést a tavalyi év szolgáltatója a Mamas-Food Kft. végzi.
2023/2024-es tanévtől az iskolai étkezés térítési díját 2 év után meg kellett emelnünk.

Normál étkezés 50% -os étkezés
kedvezmény nélküli díj (bruttó) kedvezményes díj (bruttó)
tízórai 172, – Ft/adag 86, – Ft/adag
ebéd 600, – Ft/adag 300, – Ft/adag
uzsonna 172, – Ft/adag 86, – Ft/adag
Összesen: 944, – Ft/adag 472, – Ft/adag

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezéshez szükséges igénylőlapot töltsék ki és küldjék el a komlos.gazdasagi@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen kitöltve leadhatják a gazdasági irodában 8.00-14.00 óra között augusztus 30-ig.

A 2023/2024-es tanévre csak úgy igényelhető étkezés, ha a korábbi tartozások kiegyenlítésre kerülnek.

Kérnénk, aki kedvezménnyel rendelkezik az a Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéheznevű mellékletet is legyen szíves kitölteni gyermekenként!

Akinek lejárt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, újra kell igényelnie. Az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolást a titkárságon kérhetik.

Az igénylőlap és a melléklet letölthető a honlapról, illetve személyesen a gazdasági irodában is elérhető.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       Köszönettel: Nagyné Szidor Andrea
                                                                                                                                                              gazdasági ügyintéző

 

IGENYLOLAP-2023-2024-es-tanevre

 

Ingyenes-vagy-kedvezmenyes-intezmenyi-gyermeketkezes-igenybevetelehez

Iskolabútor adomány


 

 „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.”
(Jakab 1:17)

2023. július 18-án délután intézményünkbe egy színültig megpakolt kamionnyi iskolabútor adomány érkezett svájci református iskolák felajánlásának és Dr. Ábrám Tibor igazgató úr közbenjárásának köszönhetően.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a külföldi intézményeknek, és azoknak a kollégáknak, iskolánk dolgozóinak, valamint hozzátartozóiknak, volt diákjainknak, akik  kitartó és odaadó segítséget nyújtottak a kipakolásban!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakáció!


 

Minden kedves diákunknak kellemes nyári szünetet,
jó kikapcsolódást és feltöltődést kívánunk!

 

Tanévzáró istentisztelet 2023


 

Június 20-án megrendezésre került tanévzáró istentiszteletünk. Rácz Vera iskolalelkész asszony arról beszélt, hogy a nyári szünet legyen a pihenés, a feltöltődés időszaka. A tárgyak helyett élményeket gyűjtsünk, ápoljuk emberi kapcsolatainkat és ezeket kincsként őrizzük meg. Mint ahogy Pál apostol írta Timóteusnak: „A rád bízott drága kincset őrizd meg!” (2 Timótheus 1,14)

A Szózat után a 3. évfolyam rövid műsora következett. Kedves dallal és versekkel színesítették az eseményt. Dr. Ábrám Tibor igazgató úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd megtartotta tanévzáró beszédét. Ezután átadta a kitűnő tanulóknak járó jutalomkönyveket, majd a jelesek is személyesen vehették át tőle a bizonyítványukat. A tantestület határozata alapján a legek is elismerő oklevélben részesültek. Ajándékkönyvvel köszönte meg az iskola életben aktívan résztvevő szülők támogató segítségét, valamint a szülői munkaközösségekben végzett kiemelkedő munkákat. A Himnusz eléneklése után a tantermekben folytatódott a bizonyítványok átadása.

A tanévzáró istentiszteleten készült képeket az alábbi albumban tekinthetik meg.

 

 

Ballagás 2023.


 

A 2022-2023.tanévben június 15-én, csütörtökön tartotta iskolánk a ballagási ünnepséget.

Délelőtt tanárok és diákok együtt szépítették, díszítették az iskolát. Mindenki lelkesen dolgozva törekedett arra, hogy a nyolcadik osztályos tanulókat ünnepi díszbe öltöztetett tanterem, folyosó és aula várja. A hetedik évfolyam a búcsúzó osztály termében sürgölődött. Lelkes szülői csapat segítette a tanulók és pedagógusok tevékenységét. A közös munka eredményeként illatos virágdekoráció került a padokra, faliújságra, falra, tanáriasztalra. Az iskola tanárai és felsős tanulói csodálatos csokrokkal, borostyánfűzérekkel ünnepi díszbe öltöztették az aulát, a folyosókat és a bejárati ajtókat is.

Délután megérkeztek  a nyolcadikos tanulók, a szüleik, rokonok, ismerősök és  barátok.

A ballagó osztály az utolsó osztályfőnöki óra után még egyszer bejárta a Komlóstetői Református Általános Iskola épületét és udvarát. Hagyományainkhoz hűen igazgató úr és igazgatóhelyettes asszony is velük ballagott egy-egy diák kíséretében. Őket követte a végzős tanulók sora osztályfőnökük, Kányáné Trajter Ágnes vezetésével.

A ballagási műsor Rácz Vera iskolalelkész asszony áhítatával kezdődött, aki az aulában várta a végzős osztályt.  Miután áldást kért a diákokra, folytatódott a műsor. A hetedikes tanulók versekkel és a sikeres jövőre utaló jó kívánságokkal búcsúztak el iskolatársaiktól.  A ballagás hangulatát emelte a nyolcadikos tanulók egy-egy verse, idézete.  Köszönetet mondtak szüleiknek is, akik büszkék lehettek végzős gyermekükre. Szülő, nagyszülő, testvér, rokon, tanár és diák mosolyogva nézte az iskolában töltött nyolc év emlékeit felidéző kisfilmet.

Az iskola zászlójára kellemes zeneszó kíséretében kötötte fel két végzős diák a búcsúzó osztály nevében a szalagot, majd átadták igazgató úrnak az emlékkönyvet.

A hetedik évfolyam nevében Görzsöny Hanna Patrícia búcsúztatta a legnagyobbakat. A ballagó évfolyam búcsúzó gondolatait Kiss Dorottya olvasta fel. Igazgató úr beszédét, útravaló jókívánságait meghallgatva Nagy Barbara zongorajátéka után Tuba Amina megható éneke zárta a ballagási ünnepélyt.

Hagyományainkhoz híven minden évben odaítéli az iskola tantestülete a Komlós-díjat egy végzős diáknak példamutató magatartásáért, az iskoláért végzett munkájáért és kiváló tanulmányi eredményéért.   A 2022-2023-as tanévben Kiss Dorottya érdemelte ki a díjat.

Ezután a végzős diákok osztályfőnökük kíséretében az iskola udvarára vonultak. Ezzel jelképesen kiléptek a Komlóstető Református Általános Iskola falai közül és elindultak a középiskolás éveik felé.

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4:8)

A ballagáson készült képeket az alábbi két albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákönkormányzati nap 2023


 

A napot iskolagyűlés keretében az eredményes tanulóink jutalmazásával kezdtük. Ezután a második évfolyam elindult kirándulni a Poklos-tetőre, az elsősök a közeli játszótéren töltötték az időt. Az itt maradt gyerekeknek lehetőséget adtunk, hogy ők tartsák a tanórákat. A fordított nap nagy sikert aratott a diákság körében. Ezen a napon sort kerítettünk a ballagás és a tanévzáró műsor próbájára is.

 

Sportnap 2023


 

Június 14-én tartotta a Komlóstetői Református Általános Iskola az eddig minden évben megrendezett sportnapját. Idén a vasgyári Factory Arénában sikerült lebonyolítani Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő anyagi támogatásával, valamint ehhez kaptunk még segítséget Egri Józsefné Zsuzsa, Egri Gábor és Daragó Zita stáb tagjaitól is. Hálás köszönet érte!
Tanulóink megállás nélkül kihasználták a Factory adta lehetőségeket mint például: a rollerpályát, a szivacsgödörben való ugrálást. Akinek kedve volt kerékpározhatott, focizhatott, vagy használhatta az udvaron felállított trambulint is. Akik elfáradtak kihívhatták egymást egy-egy csocsópartira, ahová a szülők és pedagógus kollégák is bekapcsolódtak. Nagyon népszerű volt a különböző nehézségfokozattal rendelkező falmászó terem, ahol tapasztalt mászók segítették a csúcsokra felkapaszkodni vágyó gyerekeket.
Amennyiben lehetőség lesz rá, a jövő tanév végén újra itt szeretnénk megtartani a hagyományos sportnapunkat.

                                                                                                                                                                                           Testnevelők

A sportnapon készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

Erdei iskola


 

2023. június 2-án és 3-án a 3. évfolyam erdei iskolában járt a Csanyikban. Gazdag program várta a gyerekeket. Kézműveskedtek, szellemi vetélkedőn vettek részt, szabadtéri játékokban próbálhatták ki ügyességüket. Túrázás és állatsimogató szerepelt még a programban.
Az erdei iskolában készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

Országos Diákolimpia eredmény


 

Balogh Ágoston 
Országos Diákolimpia, Atlétika: 300 m-es síkfutás III. helyezés
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményéhez!

Családi nap


 

Május 27-én szombaton boldog gyermekzsivajtól volt hangos a Komlóstetői Református Általános Iskola. Kicsik és nagyok szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel együtt Családi napra érkeztek. Rendezvényünk nem titkolt célja az volt, hogy a családok és intézményünk dolgozói együtt, játszva, sportolva és szórakozva ismerkedhessenek egymással, és kilépjenek, hacsak pár órára is a rohanó hétköznapok világából.

A nap ünnepélyes színfoltja a játszótér megnyitója volt. A második és harmadik osztályosok kis műsora után igazgató úr és az alapítvány elnöke, Horváth Anita átvágták a szalagot, ezzel is jelezvén, hogy most már hivatalosan is birtokba vehetik a gyerekek a teret.

A közös mézes reggeli után kezdetét vette a felhőtlen szórakozás. A programok több helyszínen várták az érdeklődőket. Népszerűek voltak a kézműves foglalkozások, a méhészeti eszközök bemutatása, méhviaszgyertya készítése, a csillámtetoválás, az arcfestés, a VR élmény, az aszfaltrajzverseny. A változatos programokat a 4-Dance Club bemutatója színesítette. A mozogni vágyók a sportolási lehetőségek mellett az ügyességüket is próbára tehették (íjászat, petanque, foci, roller, családok játékos vetélkedője). Zárásként a közös piknikezés emelte a rendezvény hangulatát.

A gyerekek önfeledt szórakozása közben a szülőknek, pedagógusoknak alkalmuk nyílt a jó hangulatú beszélgetések során jobban megismerni egymást.

Hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik nyitott szívvel fogadták törekvéseinket, és segítették munkánkat.

                  

                                                                       a Komlóstetői Református Általános Iskola tantestület

 

Az eseményen készült fotókat az alábbi albumokra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

Nyelvvizsga eredmények


 

Ónodi Márk, 7.a osztályos tanuló sikeresen teljesítette az Euroexam junior nyelvvizsga B1 szintjét.
Kovács Kitti, 8.a osztályos tanuló sikeresen megfelelt a komplex B2 középfokú angol nyelvvizsgán.
Gratulálunk!

Országos sporteredmény


 

Balogh Ágoston a Gödöllőn megrendezett ORSZÁGOS Területi Ligaversenyen U16-os korcsoportban 100 m síkfutásban 3.helyet, 300 m síkfutásban 2.helyet ért el. Gratulálunk!

 

Újabb sporteredmény


 

Atlétika Megyei Diákolimpián, egyéniben Balogh Ágoston 100m es síkfutásban 2., 300m-en 1.helyezést ért el. Ezzel kijutott az Országos Diákolimpia versenyére.

 

Kivirágzott az iskolaudvar


 

Április utolsó tanítási napján Föld napi program keretében szülők, diákok, pedagógusok lepték el az iskolaudvart. Csoportokban folyt a munka. Az egyik csapat rendbe rakta a levendula ágyásokat, a másik a hársfák alatti domboldal sziklái közé egynyári virágokat, évelő növényeket, bokrokat ültetett. A beteg fák kivágásra kerültek. Szorgos kezek összeszedték a letört gallyakat, füvet nyírtak, kigyomlálták a tornaterem melletti virágágyást. Egy kis csapat a műanyag virágládákba, másik a kinti faládákba ültetett szebbnél szebb virágokat. Köszönet a felajánlott sok szép virágért, évelő növényért, bokorért a szülőknek, igazgató úrnak, a kollégáknak és az arnóti Bénó Kertészetnek. Hálásak vagyunk a segítő szülőknek, nagyszülőknek, hogy segítségükkel szebbé varázsolhattuk második otthonunk, az iskola udvarát.

Pecsétné Répás Andrea
alsós munkaközösség-vezető

Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

Az iskolai alapítvány felhívása


 

Kis összefogással, közös akarattal nagy dolgokat tudunk létrehozni!

Bízunk benne, hogy még csak az első mérföldköve egy hosszú közös útnak, ahol további csodákat teremthetünk gyermekeink örömére.
Kérjük támogassa adója 1 %-ával alapítványunkat!

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05

A VIII. Stylus Szépírási Veresny eredménye


 

Székely Viktória, 5.a osztályos tanulónk országos II. helyezést ért el saját korosztályában a VIII. Stylus Szépírási Versenyen. Gratulálunk a sikeres eredményhez!

 

Szépíró verseny


 

Idén is lezajlott iskolánkban a szépíró verseny, melynek eredményei a következők:

2. évfolyam
I. Dobos Evelin
II. Horváth Dominik
III. Juhász Kamilla és Lakatos Botond

3. évfolyam

I. Telek Veronika 
II. Kisiczki Adél 
III. Falucskai Magdolna és Torma Fanni 

4. évfolyam
I. Kolompár Bianka
II. Ádám Réka
III. Bölkény László
Gratulálunk a szép munkákhoz!

Városi Atlétika Diákolimpia eredményei


 

A Városi Atlétika Diákolimpián Maczó János 60 m-es síkfutásban 1.hely, távolugrásban 3.hely. Balogh Ágoston 100 m-en és 300 m-en 1.hely, Jakab Adél 100 m-en 3.hely, 300 m-en 2.hely, Steinbinder Laura 100 m-en 2.hely, 300 m-en 3.hely.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

 

Perecesi Nyári Napközis Tábor


 

Kedves Szülők!
A Perecesi Nyári Napközis Tábor 2023. július 03-tól augusztus 11-ig tart. Bővebb információkat (adatlapok, szülői nyilatkozatok, elérhetőségek) az alábbi file-ok tartalmaznak.
Turnusok:
I. turnus   2023. július 03. – július 14.
II. turnus  2023. július 17. – július 28.
III. turnus 2023. július 31. – augusztus 11.


Perecesi-Tabor-tajekoztato-level-2023

Perecesi tábor 2023 – Tájékoztató levél
ADATLAP + szülői nyilatkozat I. turnus 2023.
ADATLAP + szülői nyilatkozat II. turnus 2023.
ADATLAP + szülői nyilatkozat III. turnus 2023.

Városi rajzpályázat eredménye


 

A Diósgyőri Gimnázium Föld napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatán Rakovszki Lara Zelina 3.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. (Felkészítő tanító: Dánfalviné Bata Mónika)
Gratulálunk!

 

Az alsós házi matematika verseny és a városi Észpörgető és Töprengő matematika verseny eredményei


 

Az alsós házi matematika verseny eredményei:

1. évfolyam: 3. évfolyam
1. Vizsolyi – Szabó Lilla 1. Butykai Ádám 3.b
2. Ádám Dóra 2. Torma Fanni 3.a
3. Majoros Mira 3. Csibrán Vanda 3.a és Lakatos Milán 3.a
2. évfolyam: 4. évfolyam:
1. Horváth Dominik 1. Forgács Boldizsár
2. Buczkó Bence 2. Matyi Kevin
3. Balogh Zója és Bokros Olívia 3. Bölkény László

 

Iskolánk tanulói szép sikereket értek el a városi matematika versenyeken:

Észpörgető matematika verseny:

Horváth Dominik 2.a: 8. hely (Felkészítő tanító: Pecsétné Répás Andrea)

 

Töprengő matematika verseny:  

Horváth Dominik 2.a : 6.hely

Buczkó Bence 2.a :  10.hely

(Felkészítő tanító: Pecsétné Répás Andrea)

 

Ferencz Ádám 5.b : 8.hely (Felkészítő tanár: Baloghné Vancza Gabriella)

 

Mihály Balázs 6.a : 3.hely

Maczó János 6.a: 6.hely

Káplár Boglárka 6.a: 9.hely

Molnár Anna 6.a : 10.hely

(Felkészítő tanár: Krompaszky Andrea)

 

Barnóczki Balázs 7.b: 2.hely

Tompa Lívia Ágnes 7.a: 9.hely

(Felkészítő tanár: Baloghné Vancza Gabriella)

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítőiknek a szép eredményekhez! További sok sikert kívánunk!

 

Versenyeredmény


 

Balogh Zója 2.a osztályos tanuló “Az én Petőfi-versem – rajzban” című megyei pályázaton 10. helyezést ért el. (Felkészítő tanító: Pecsétné Répás Andrea) Gratulálunk!
                                                                                                                                                               
                                   

Húsvéti istentisztelet


 

A pénteki istentiszteleten megemlékeztünk a Nagyhét és a Húsvét eseményeiről. 

Március második felének eseményei képekben


 

Képes beszámolók a ünnepi megemlékezésünkről, a Magyar vagyok…határtalanul rajzpályázat kiállítás megnyitójáról és az ÖKO napunkról, mely a Víz világnapja jegyében telt. 

 

Iskolanyitogató


 

Márciusban lezajlott az ötödik, egyben utolsó Sünisulis foglalkozás. A 3.a-sok kedves műsorával nyitottuk meg a rendezvényt, majd Kovács Marianna tanító néni 45 perces komplex óráján vehettek részt az iskolába készülő apróságok.
A fárasztó “tanulást” ízletes uzsonna követte. Ezalatt szülői fórumot tartottunk. A gyerekek megkapták az iskolaelőkészítő sikeres elvégzését tanúsító kiskönyvet, valamint emlékül a kézzel varrott sünikabalát. 

Kreatív pályázat eredményhirdetése


 

A Szakértők Regionális Egyesülete Miskolc már évek óta azon dolgozik, hogy a Miskolc Komlóstető-Vasgyár városrészben működő általános iskolával és a helyi óvodával együttműködve tehetséggondozási és pályaorientációs célú projekteket valósítson meg, melyben az ipartörténeti városrészben segíti az oktatási intézmények munkáját. Az Egyesület, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karával, a Lévay József Református Gimnáziummal, és a Komlóstetői Református Általános Iskolával 2021-ben együttműködési megállapodást kötött, melynek célja, hogy a tanulók számára minél szélesebb körben felkeltsék a természettudományos tantárgyak és a tudományterületek iránti érdeklődést.
Ezen megállapodás eredményeként kerültek az idei évben meghirdetésre a kreatív pályázatok. Az eredményhirdetésre 2023. március 11-én, a Miskolci Egyetemen megrendezésre kerülő Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiválján került sor. A díjakat átadta: Prof. Dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Föld-és Környezettudományi Kar dékánja, Gergelyné Bobák Katalin, a Szakértők Regionális Egyesület Miskolc elnöke, és Nagyné Ferencz Judit a Komlóstetői Református Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Az alsós kategória témája a szén és a bányászat volt.
1. helyezett: Csibrán Vanda 3.a
2. helyezett: Kisiczki Adél 3.b
3. helyezett: Ádám Réka 4.a
3. helyezett: Falucskai Magdolna 3.b

A felsős kategória híres természettudósokról készített videókkal pályázhattak.
1. helyezett: Nagy Barbara és Jakab Adél 7.a
1. helyezett: Kiss Dorottya és Kovács Kitti 8.a
2. Csengő Balázs és Maczó Márk 8.a
3. Balogh Ágoston, Vajas Dávid és Ónodi Márk 7.a

 

 

 

 

 

 

Sortnap a DVTK Arénában


 

Március 1-jén A DVTK sportnapot szervezett a DVTK Arénában alsós tanulók számára. A 2.a és 3.a osztályból vettek részt érdeklődő kisdiákok a rendezvényen, melyen kipróbálhatták a legnagyobb régiós multisportklubban űzhető sportokat: labdarúgást, jégkorongot, kosárlabdát, röplabdát, kézilabdát, asztaliteniszt, atlétikát, birkózást, judot és ritmikus sportgimnasztikát. Találkozhattak felnőtt sportolókkal, példaképeikkel, akikkel közös képet is készíthettek az aktívan eltöltött délelőtt során. Kellemesen elfáradva, sok élménnyel gazdagodva tértek vissza az iskolába. Reméljük sokan közülük kedvet kaptak az aktív sportoláshoz! 

Pecsétné Répás Andrea
alsós munkaközösség – vezető

Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

M.É.Z. együttes az iskolánk színpadán


 

Március 3-án pénteken iskolánk tanulói egy fergeteges koncerten vehettek részt. A M.É.Z. együttes látogatott el hozzánk. A M.É.Z. 1988-ban alakult ír és skót folkzenét játszó együttes, ennek a műfajnak az első művelője Magyarországon. Nevük a Meg nem Értett Zenekar rövidítése. Ismét új hangszerekkel ismerkedkedhettünk meg: a Bodhránnal (ír dob), mandolinnal és balalajkával. Mozogtak a lábak, mosolyra derültünk a hegedűs játékán, és volt aki táncra is perdült.
Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

 

Iskolaelőkészítő foglalkozás – Sun Robi


Február 24-én óvodások és szüleik látogattak el iskolánkba, hogy részt vegyenek egy rendhagyó digitális kultúra órán. Mihály-Koseczky Erika tanító néni a robotika rejtelmeibe avatta be a leendő iskolás gyerekeket. A foglalkozáson egy izgalmas mese után többek között szó esett a robotika mindennapi életünkben elfoglalt helyéről, a fejlődési- és fejlesztési irányokról is. Kis játékos feladat kapcsán a gyerekek Erika nénivel és Mariann nénivel programozhattak BB típusú BeeBotokat, amelyeket egy megadott pályán kellett elvezetni a kitűzött célállomásig. A gyerekek nagy örömmel és érdeklődéssel vettek részt a bemutató előadáson.
Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

Farsang 2023


 

Iskolánkban régi hagyományt elevenítettünk fel a farsangi bál megrendezésével. A program egy rövid műsorral kezdődött, majd a királyi pár és udvartartásuk bevonulásával folytatódott.
Először a meghívott óvodások mutatták be jelmezeiket a zsűri előtt, amelynek tagjai voltak Dr. Ábrám Tibor igazgató úr, Nagyné Ferencz Judit igazgatóhelyettes asszony, Károlyné Láng Eszter a szülői munkaközösség elnöke, Horváth Anita a Garfield Alapítvány kuratóriumának elnöke, Molnárné Anikó a Szeder Úti Tagóvoda vezetője, valamint Vajas Dávid az iskolai diákönkormányzat elnöke. Az osztályok csoportos jelmezes produkciókkal készültek, amelyeket évfolyamok szerint mutattak be a színpadon, majd rövid szünet után következett az egyéni jelmezesek felvonulása. A bált a nyolcadikos tanulóink keringője nyitotta meg. Az alkalomhoz illő elegáns öltözékük, a zene , a tánc szépsége a büszkeség és a meghatódottság könnyeit csalta szüleik, tanáraik szemébe, akiket felkérve együtt táncoltak végül.
A királyi pár és udvartartásuk kivonulása után a zsűri visszavonult tanácskozni. Ezután a gyerekek élvezték a jó zeneszámokat, amikre kedvük szerint táncolhattak. Az eredményhirdetést követően  tovább folyt a mulatság. A program tombolahúzással zárult. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők tárgyi felajánlásait ennek lebonyolításához.
Tartalmas, élményekkel teli délutánt töltöttek el együtt  gyerekek, a szülők és a padagógusok. 

Dánfalviné Bata Mónika
diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

 

 

Legyél Te is „komlóstetői diák”!


 

Kedves Szülők!

Ha szeretnének gyermekük részére egy családias iskolát választani, ahol odafigyelnek a gyermekek szellemi, testi és lelki fejlődésére, akkor szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Komlóstetői Református Általános Iskolát.
Amennyiben bármilyen kérdésük van a beiratkozással, az elsős tanító nénikkel és az iskolával kapcsolatban, keressenek bennünket!
Az érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak a +3630 0108175-ös telefonszámon, a komlos49@gmail.com e-mail címen, vagy lehetőség van személyes találkozóra előzetes időpont egyeztetéssel.

 

Kedves Gyerekek!
Gyertek, ismerjétek meg iskolánkat!
Szeretettel biztatunk: legyél Te is „komlóstetői diák”!

 

Bemutatkozas-brossura_2023

Iskolaelőkészítő foglalkozás – Süni utazik


 

Január 27-én megtartottuk harmadik iskolaelőkészítőnket “Süni utazik” címmel. Három idegennyelvvel ismerkedhettek az apróságok. Első foglalkozáson angol nyelvterületre utaztak Málnási Orsolyával, majd német nyelvi túra következett Baloghné Vancza Gabriella idegenvezetésével, végül francia nyelven bemutatott élő bábelőadáson kacagták magukat könnyesre  Zsarnayné  Hevesi Ildikó fergeteges óraszeletkéjén. Az ovisok rendkívül jól érezték magukat, boldogan vették birtokba az ajándék zászlócskákat. Végül jó étvággyal fogyasztották el az ízletes sütiket és gyümölcslevet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar kultúra napja


 

Január 23-án a magyar kultúra napjáról emlékeztünk meg. A Himnusz születésének 200. évfordulójára tanulóink munkáiból kiállítást rendeztünk. A kiállításra a szintén 200 éve született Petőfi Sándor verseihez illusztrációkat készítettek alsó és felső tagozatos diákjaink. Az 5. b osztály és Nagy Barbara 7.a osztályos tanulóink nyitották meg a 3 héten keresztül megtekinthető tárlatot. Köszönjük Juhász Dénesnének, hogy segítette a felkészülést, s kiállította a pályamunkákat.

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05

Iskolánk online könyvtári katalógusa