Kategória: Lelki élet


Lelki alkalmaink


 

Pünkösd:

2024. május 17-én tartottuk az iskola pünkösdi istentiszteletét, melyen az ünnepi éneklésben Balogh Sándor Egon diákunk gitározással gazdagította a dicsőítést, mely Benedek Elek: Pünkösdi harangok című versének megzenésített változata volt.

Az igei üzenet arról szólt, hogy milyen lélek lakik bennünk. Lufik segítségével mutattuk be, hogy két, látszólag egyformának tűnő emberi élet is lehet nagyon különböző. Az egyik lufiban sima levegő volt, a másikban hélium. Amikor elengedtük őket, kiderült a gyerekek számára, hogy a sima levegőt tartalmazó lufi nem tudott a magasba emelkedni, míg a héliumos igen. Ez utóbbi jelképezte Isten Szentlelkét, melyből kész adni nekünk is, hogy belülről megváltozva Jézus lelkületűek tudjunk lenni. Ha mi, magunk megváltozunk, akkor fogjuk majd azt tapasztalni, hogy a világ is lehet jobb körülöttünk.

Hittanverseny:

Június 5-én, szerdán az alsó tagozatosok számára hittanversenyt rendeztünk, melyen 32 alsós diák vett részt vegyes csapatokban. Közös énekléssel, Judit néni köszöntőjével kezdtük az alkalmat, melyen minden csapat választhatott magának egy nevet. Kémes játék, Góliát dobálós feladat, pantomimes bibliaismereti feladat, taktilis játékok gazdagították az együtt töltött időt, mely reménység szerint szép emlék lesz a gyermekek számára.

  1. helyezett csapat: BAJNOKOK: Vizsolyi-Szabó Lilla, Torma Fanni, Dósa Ákos Hunor, Mészáros Ábel
  2. helyezett csapat: SZERETETHÍD: Varga Dominik, Majoros Mira, Kmetty Nóra, Balogh Kevin
  3. helyezett csapat: HITTANOSOK: Csibrán Vanda, Balogh Zsanett, Ádám Dóra, Lakatos Eisa

Gratulálunk nekik!

A hittanversenyen készült képeket pedagógusaink készítették.

Reformáció: Lehetőség életünk megújulására


 

A Reformáció napja talán sok ember számára ismeretlen és nem igazán ünnepelt nap. Naptárbeli helye miatt pedig háttérbe szorítja a Halloween ünnepnek csöppet sem nevezhető szokása.

Pedig bizonyára mindenki személyes vágya a megújulás, az újatkezdés lehetősége és az ebből fakadó öröm és kiegyensúlyozottság érzése. De a mai világban –amikor életünk megújításáról gondolkodunk- ezt inkább csak horizontálisan próbáljuk megvalósítani és elfelejtkezünk, hogy az emberi élet és létezés gyökere Istennél van. Ezért a megújulás is csak akkor lehet valós, ha az Istennel való kapcsolatunknál kezdjük azt.

Ebben a tanévben Jézus templomtisztítási ünnepéről szólt az igehirdetés az iskola ünnepi istentiszteletén. A telefonunk kijelzi, ha megtelik a tárhelye. A szobánkban is sokszor előfordul, hogy tele lesz a helyiség oda nem illő dolgokkal. Ilyenkor elkezdünk takarítani és amire nincs szükségünk, azt eltávolítjuk onnan. Lehet, hogy ezt éppen azért tesszük, mert kaptunk egy új bútort, de annak nincs helye addig, amíg rendet nem teszünk a szobánkban. Van valami, amit ki kell hozni, hogy az új bútor beférjen.

Ehhez hasonló helyzetet látott Jézus is, amikor bement a jeruzsálemi templomnak annak a csarnokába, ahol a nem zsidó ember számára kellett volna biztosítani az istentisztelet és imádkozás lehetőségét. Ott azonban galamb-, és más árusok, valamint pénzváltók voltak, akikre persze szüksége volt a külföldről érkező zarándokoknak, de mindezt rossz helyen tették. Jézus keményen rávilágít erre a rossz szokásukra.

Az 1500-as években Luther Márton német szerzetes is azt látta, hogy az emberek szíve és gondolatai, valamint szokásaik tele vannak oda nem illő dolgokkal. Istent hatalmas ítélkező úrnak látták csupán, aki nem megközelíthető, vagy csupán csak félelemmel. Azt gondolták, hogy a bűnöket Isten akkor bocsátja meg, ha azt kifizetik neki bűnbocsátó cédulák formájában. Úgy képzelték el Őt mint akinek lehetetlen kivívni a szeretetét, bármit is tesznek érte. Luther kereste a válaszokat és a Szentírásban megtalálta.

A halloweeni mécsesgyújtás, a halál erejének kifigurázása buta maszkokkal bármennyire is jó üzlet, attól óvnunk kell gyermekeinket. Miért ünnepelnénk egy félelemből fakadó szokást, amikor megismerhetjük azt az Istent, aki az élet világosságát akarja mindnyájunk szívében meggyújtani? Tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy Isten az Ő Fiát adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, méghozzá örök életünk.

Az ünnepi istentiszteleten diákok és tanárok rövid csendességben gondolkodtunk el, hogy életünket, szívünket, gondolatainkat milyen felesleges dolgokkal zsúfoltuk tele, amelyekre talán Isten szerint nincs is szükségünk. Ha így kezdjük a megújulást, akkor történhet meg velünk az a csoda, hogy életünk deformációit felismerve reformálódhat, megújulhat mindnyájunk élete.

Az istentisztelet végén kisorsoltuk a reformációs totó 3 sikeres versenyzőjét, akik apró ajándékban részesültek.

Szeretettel ajánlom a szülők figyelmébe az aulában található reformációs falunkat és vitrinünket, melyhez alsósok és felsősök számára külön pályázati lehetőséget készítettünk kérdések formájában. A megfejtések november 9-ig adhatók le a portán lévő dobozba.

Szeretettel várjuk a családokat november 10-én, pénteken délután a Galibás délutánunkra, valamint november 12-én a hagyományos családi istentiszteletre, melyen az első évfolyamosok tesznek fogadalmat!

 

Szeretettel: Béres-Csögör Orsolya iskolalelkész

 

 

 

 

 

A pedagógusok és az első osztályosok fogadalomtétele az ünnepi istentiszteleten


 

Az Új borért való hálaadás ünnepére meghívást kapott iskolánk a Diósgyőr- Vasgyári Református Gyülekezettől.
Az Igét Antal Mariann Lelkésznő hirdette.
Ezen az ünnepi alkalmon került sor a tanárok és az első osztályosok fogadalomtételére. A pedagógusok Dr. Ábrám Tibor iskolaigazgató szavait, az elsősök Rácz Vera iskolalelkész szavait ismételve tették le fogadalmukat.
Dr. Ábrám Tibor köszöntő szavai után a gyermekek ünnepi műsorára került sor. Az Igei szolgálatot követően úrvacsorával zárult az ünnepi istentisztelet.

 “Hála, hogy a te Igéd jár át, 
Hála, hogy a te Lelked hív. 
Hála, szeretet áldó árját, 

Érzi minden szív. “

 

Az istentiszteleten készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

Reformációi istentisztelet


 

2022. október 25-én reformációi istentiszteletet tartottunk a Komlóstetői Református Általános Iskola aulájában.

„Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” (Mk 4,30-32)

Mit is lehet kezdeni egy kicsi mustármaggal? Mit kezdhet az egyház és mit kezdhetünk mi, keresztények a magunk kicsi hitével, amikor olyan sok és nagy baj van a világban, és a saját életünkben is? Mit kezdhetünk Jézussal, és mindazzal, amit ő az Isten országáról tanított: a szelídséggel, a megbocsátással, a szeretettel? Mindez szép, de megoldja-e a mi gondjainkat?

Ezen az alkalmon, ahol a reformációról is megemlékezünk, a legjobb példa erre Luther Márton, vagy Kálvin János munkássága, s élete.

Luthert a Worms-i birodalmi gyűlés után majdnem megölik az erdőben, miközben hazafelé tart. Arról a gyűlésről, ahol a legenda szerint a pápai követ és az uralkodó előtt is azt a mondatot találja mondani: „Ha valaki meggyőz engem az ige alapján arról, hogy amit mondok, hazugság, és nem pápai rendelkezésekkel és egymásnak is ellentmondó bullákkal próbálnak meggyőzni, akkor hajlamos vagyok jobb belátásra jutni, és tanulni, ameddig azonban erre nem képesek, addig nem taníthatok és nem hihetek mást.” Luther nem akarta megváltani a világot, és nem is a császár előtt kezdte. Azzal kezdte, hogy Wittembergben szorgalmasan tanult, hogy tanárként előadásaira kiválóan felkészült, és hogy nem rettent meg az ellenállástól, sem a politikától.

De Kálvin János is lehetne példa, aki Genf városában, miután a városi tanáccsal összefogva új rendelkezéseket hoztak, többször is úgy ment fel a szószékre, hogy a pulpituson fenyegető leveleket talált. Volt, hogy ablakait beverték, megrágalmazták, sőt, végül el is üldözték a városból. Csak akkor döbbennek rá, mennyire kellett a városnak a szigorúság, mikor évekkel később bajba kerülnek – és ekkor ők maguk kérik Kálvint a visszatérésre.

Nem sokról van szó: egy szorgalmas teológusról, aki azt, amit megértett, felvállalja, és egy jogászemberről, aki az evangéliumi életformát szeretné megvalósítani. Mellette írnak, dolgoznak, imádkoznak, utaznak. Kezdetben egy-egy emberről, aztán egy-egy városról van szó. De később többről is, mert a reformáció két legerősebb iránya köszönheti nekik a nevét és alaptanításait: ez azonban a mustármagból indul, két ismeretlen ember küzdelmeivel, kis csetepatéival

Jézus azt mondta egyszer: Ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorj a tengerbe, és megtörténne. Nem a hited mérete, hanem a minősége az, ami meghatározza sikeredet. Kérjük, hogy adjon nekünk Isten csak egy mustármagnyi kicsiny hitet, hogy Isten országa a megszülessen és növekedni kezdjen bennünk! Ha ez megtörténik, a folytatás sem marad el. Mert azt ígéri Jézus, hogy: Isten országa hatalmas fává nő.

Láttam egy filmet az afrikai tűzhangyákról. Kicsik és legyőzhetetlenek. A film mutatta, ahogyan egy vonuló hangyacsapat egy óriáskígyót falt fel! Hiába tekergett az erős kígyó, a hangyasereg végzett vele. Egy hangya valóban túl kicsi, de sok tízezernyi hangya együtt a legnagyobb állatot is elpusztítja.

32. A hit a legtöbbször így működik – csak ritkán hősök által, a legtöbbször viszont egy csapat erejével! Azzal, hogy egyet szeretnénk, és az ellentéteket elsimítva együtt harcolunk azért, amiről tudjuk, hogy jó! Ez a hit valódi ereje.

Reformáció napja Komlóstetőn


 

A Reformáció napját különleges módon ünnepelték a Komlóstetői Református Általános Iskola pedagógusai és gyermekserege.

Énektanulással, kompetenciafejlesztő játékokkal, filmvetítéssel vittük közelebb a tanulókhoz a Reformáció gondolatát, szellemiségét. A szervezésben Bekéné Gattyán Ilona tanító-hittantanár és Antal Mariann iskolalelkész vettek részt. A nap gyakorlatiasságához Juhászné Sárosi Edit tanárnő, Veres Zoltán tanár úr és a pedagógusok is jelentős mértékben szívvel-lélekkel hozzájárultak. Hálásak vagyunk a közösségért.

Az iskola lépcsőfokaira feliratokat is készítettünk, melyek mind bátorítást és örömöt adnak a hétköznapokban.

A Reformáció napját Kibocsátó Istentisztelet zárta, melyet Nt. Bobkó Gyula sajóhídvégi lelkipásztor zenés szolgálata tett emlékezetessé.

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség

Az eseményen készült képeket az alábbi albumokra kattintva tekinthetik meg.

 

 

Az első osztályosok fogadalomtétele 2021.


 

A Reformáció hónapjában a Komlóstetői Református Általános Iskola első osztályos tanulói fogadalmat tettek a Miskolc-Diósgyőr-Vasgyári Református Templomban. Az Igét Nt. Antal Mariann iskolalelkész hirdette Lukács evangéliuma 9, 62 alapján.

„ Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.” A bátorító üzenet szólt kicsinyekhez és nagyokhoz egyaránt.

Nagy öröm Isten előtt, amikor halljuk és látjuk, hogy gyermekek szája dicséri az Urat.  A fogadalomban fontos szerepet kapott az iskolai feladatok elvégzése, a szorgalom, a becsületes munka. Kiemelten szerepelt Isten és szülők tisztelete.

Az okleveleket Nagyné Ferencz Judit igazgatóhelyettes és Kerényi László gondnok adták át a gyermekeknek.

A gyülekezet a gyermekeket hamuba sült pogácsával látta vendégül.

Az Istentisztelet a Miskolc Televízió archívumában megtekinthető.
Az eseményen készült képeket az alábbi albumra kattintva tekinthetik meg.

 

 

 

EVező, hittan alapú természetismeret verseny


 

Idén, október 13-án második alkalommal vettünk részt az EVező hittan alapú természetismeret versenyen; ahol 3. és 4. osztályos gyerekekből álló, 3 fős csapatok indultak iskolánkból.

Tanévnyitó Istentisztelet


 

Elkezdődött a Komlóstetői Református Általános Iskola 2021/2022-es tanéve. Az Istentiszteleten Pecsétné Répás Andrea és Radicsné Jordán Erika tanító nénik fogadták és kísérték helyükre az első osztályosokat.

„Ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked:” Apostolok cselekedeti 3:6

A Tanévnyitó Istentiszteleten ez az igevers hangzott el. A történetet Antal Mariann nagytiszteletű asszony párhuzamba állította az iskola életével.

Az igehirdetést Tisza Csenge harmónium játéka követte. Ezután a 2. évfolyam és két elsős kisdiák műsorát hallgathattuk meg. Kerényi László gondnok beszéde után iskolánk két új vezetője: Nagyné Ferencz Judit igazgatóhelyettes és Püspöki Péter intézményvezető mutatkozott be és köszöntötte a szülőket, tanulókat.

Az eseményről készült fényképek az alábbi albumra kattintva tekinthetők meg.

 

 

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05


Iskolánk online könyvtári katalógusa