Reformáció: Lehetőség életünk megújulására


 

A Reformáció napja talán sok ember számára ismeretlen és nem igazán ünnepelt nap. Naptárbeli helye miatt pedig háttérbe szorítja a Halloween ünnepnek csöppet sem nevezhető szokása.

Pedig bizonyára mindenki személyes vágya a megújulás, az újatkezdés lehetősége és az ebből fakadó öröm és kiegyensúlyozottság érzése. De a mai világban –amikor életünk megújításáról gondolkodunk- ezt inkább csak horizontálisan próbáljuk megvalósítani és elfelejtkezünk, hogy az emberi élet és létezés gyökere Istennél van. Ezért a megújulás is csak akkor lehet valós, ha az Istennel való kapcsolatunknál kezdjük azt.

Ebben a tanévben Jézus templomtisztítási ünnepéről szólt az igehirdetés az iskola ünnepi istentiszteletén. A telefonunk kijelzi, ha megtelik a tárhelye. A szobánkban is sokszor előfordul, hogy tele lesz a helyiség oda nem illő dolgokkal. Ilyenkor elkezdünk takarítani és amire nincs szükségünk, azt eltávolítjuk onnan. Lehet, hogy ezt éppen azért tesszük, mert kaptunk egy új bútort, de annak nincs helye addig, amíg rendet nem teszünk a szobánkban. Van valami, amit ki kell hozni, hogy az új bútor beférjen.

Ehhez hasonló helyzetet látott Jézus is, amikor bement a jeruzsálemi templomnak annak a csarnokába, ahol a nem zsidó ember számára kellett volna biztosítani az istentisztelet és imádkozás lehetőségét. Ott azonban galamb-, és más árusok, valamint pénzváltók voltak, akikre persze szüksége volt a külföldről érkező zarándokoknak, de mindezt rossz helyen tették. Jézus keményen rávilágít erre a rossz szokásukra.

Az 1500-as években Luther Márton német szerzetes is azt látta, hogy az emberek szíve és gondolatai, valamint szokásaik tele vannak oda nem illő dolgokkal. Istent hatalmas ítélkező úrnak látták csupán, aki nem megközelíthető, vagy csupán csak félelemmel. Azt gondolták, hogy a bűnöket Isten akkor bocsátja meg, ha azt kifizetik neki bűnbocsátó cédulák formájában. Úgy képzelték el Őt mint akinek lehetetlen kivívni a szeretetét, bármit is tesznek érte. Luther kereste a válaszokat és a Szentírásban megtalálta.

A halloweeni mécsesgyújtás, a halál erejének kifigurázása buta maszkokkal bármennyire is jó üzlet, attól óvnunk kell gyermekeinket. Miért ünnepelnénk egy félelemből fakadó szokást, amikor megismerhetjük azt az Istent, aki az élet világosságát akarja mindnyájunk szívében meggyújtani? Tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy Isten az Ő Fiát adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, méghozzá örök életünk.

Az ünnepi istentiszteleten diákok és tanárok rövid csendességben gondolkodtunk el, hogy életünket, szívünket, gondolatainkat milyen felesleges dolgokkal zsúfoltuk tele, amelyekre talán Isten szerint nincs is szükségünk. Ha így kezdjük a megújulást, akkor történhet meg velünk az a csoda, hogy életünk deformációit felismerve reformálódhat, megújulhat mindnyájunk élete.

Az istentisztelet végén kisorsoltuk a reformációs totó 3 sikeres versenyzőjét, akik apró ajándékban részesültek.

Szeretettel ajánlom a szülők figyelmébe az aulában található reformációs falunkat és vitrinünket, melyhez alsósok és felsősök számára külön pályázati lehetőséget készítettünk kérdések formájában. A megfejtések november 9-ig adhatók le a portán lévő dobozba.

Szeretettel várjuk a családokat november 10-én, pénteken délután a Galibás délutánunkra, valamint november 12-én a hagyományos családi istentiszteletre, melyen az első évfolyamosok tesznek fogadalmat!

 

Szeretettel: Béres-Csögör Orsolya iskolalelkész

 

 

 

 

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05


Iskolánk online könyvtári katalógusa