Közzétételi lista

 

Közzétételi lista 2022 letölthető IDE KATTINTVA pdf formátumban, valamint megtekinthető az Oktatási Hivatal hivatalos weboldalán.

 

Tanulócsoportok száma

TanévOsztályok számaEgyéb tanulócsoportokÖsszes csoport
2022/202311213
2021/202212214
2020/202114317
2019/202014317
2018/201915318
2017/201815318
2016/201715217

Osztálylétszámok

A 2022/23-as tanévben a fenntartó egy első osztály indítását engedélyezte.

Tanulói létszám, évismétlők száma az elmúlt években

 Tanulói létszámÉvfolyam ismétlő
2022/20231896
2021/20221985
2020/20212204
2019/20202246
2018/20192371
2017/20182296
2016/20172330
2015/20162234
2014/20152374
2013/20142302

Intézményünk dolgozói

Középiskolai beiskolázás

TanévGimnáziumTechnikum
(korábbi szakgimnázium)
5 éves képzés
Szakképző iskola
(3 éves képzés)
2021/20222 fő17 fő6 fő
2020/20216 fő15 fő5 fő
TanévGimnáziumSzakgimnáziumSzakközépiskola
2019/20203 fő7 fő5 fő
2018/20193 fő7 fő5 fő
2017/20184 fő12 fő7 fő
2016/20175 fő15 fő5 fő
2015/20167 fő13 fő1 fő
2014/20159 fő12 fő7 fő
2013/20149 fő19 fő2 fő
2012/201312 fő18 fő10 fő
2011/20122 fő27 fő2 fő

Évfolyamismétlés, lemorzsolódás

TanévKimaradt tanulók számaÉvfolyamismétlők számaEbből szülő kérésére ismétel
2021/22063
2020/21050
2019/20063
2018/19021
2017/18062
2016/17000
2015/16041
2014/15042
2013/14020

Az országos kompetenciamérés eredményei

 Telephelyi jelentés6. évfolyam eredményei8. évfolyam eredményei
2021Telephelyi 20216. o 20218. o 2021
2020Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a mérés a járvány miatt elmaradt.
2019Telephelyi 20196. o 20198. o 2019
2018Telephelyi 20186. o 20188. o 2018
2017Telephelyi 20176. o 20178. o 2017
2016Telephelyi 20166. o 20168. o 2016
2015Telephelyi 20156. o 20158. o 2015
2014Telephelyi 20146. o 20148. o 2014
2013Telephelyi 20136. o 20138. o 2013
2012Telephelyi 20126. o 20128. o 2012
2011Telephelyi 20116. o 20118. o 2011
2010Telephelyi 20106. o 20108. o 2010
2009Telephelyi 20096. o 20098. o 2009
A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályait az iskola házirendje tartalmazza.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei az iskolánk helyi tantervében részletesen megtalálható.

Osztályozó vizsgák

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 • ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelő testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai: 2023. január 3-13. között és 2023. június 5-9. között.

Javító vizsgák

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

 • a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 • az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

Javítóvizsgák tervezett időpontja: 2023. augusztus 22-25. között.

Különbözeti vizsgát tehet a tanév során az iskolába érkezett tanuló, indokolt esetben, szülő kérésére, az igazgató engedélyével a tanév során igazgató által kijelölt időpontban.

Tanórán kívül tanulóink számára a következő rendszeres elfoglaltságokat biztosítjuk térítésmentesen.

Az iskolai könyvtárat minden tanuló térítésmentesen használhatja.

Szakkörök a 2022/2023-as tanévben

PedagógusSzakkörÉvfolyam
Juhász DénesnéRajz5-8
Kovács MariannaKarate2-4
Kovács GáborSportkör3-8
Makárné Szabó MariannSportkör4-8
Nagy MónikaÉnekkar5-8
Szepesiné Hegyközi ErzsébetTermészetvédelem1-4
Veres ZoltánInformatika5-8
Veres ZoltánStúdió7-8
Zsarnayné Hevesi IldikóFrancia1-4

 

Hasznos információk

Nyitva tartás

Az iskola a szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig, 6:00 – 20:00 között tart nyitva, a reggeliügyelet időpontjától 17 óráig biztosítunk felügyeletet a tanulók számára. Szervezett foglalkozás esetén a nyitva tartás meghosszabbítható az igazgató engedélyével.
Szabad és munkaszüneti napokon az iskola nyitva tartása a szervezett programokhoz igazodik.

A tanév jelentősebb rendezvényeit, eseményeit az Események, feladatok időrendi táblázata 2022/2023 tartalmazza.

Csengetési rend

1.   7:55  –  8:40

2.   8:55  –  9:40

3.   9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:45 – 12:30

6. 12:35 – 13:20

7. 13:40 – 14:25

8. 14:30 – 15:15

9. 15:20 – 16:05

 

Iskolaorvos, védőnő, pszichológus

Dr. Tóth Lajos
iskolaorvos, címzetes főorvos
Rendel: csütörtökön 10.00-től

Oroszné Liptai Ildikó
iskola egészségügyi védőnő
csütörtök:7.30.00-16.00
Tel.: 06/20/661-7064
Szülői fogadóóra:
Csütörtök: 8.00-10.00

komlostetoi.vedono@miefi.hu

 

Gyógytestnevelés

Oleár István
gyógytestnevelő
Csütörtök: 15.30-17.00

Hétfő: úszás 14.00-16.00 (Lévay Gimnázium)

Csütörtök: úszás 14.00-15.00 (Diósgyőri uszoda)

Tel.: 06/70/623 61 65

 

Napközi, tanulószoba igénybe vétele

A 2011.CXC 27.§ (2.), 46.§ (1.) törvény értelmében iskolánk tanulói  8.00-16.00 óráig tartózkodnak az iskolában. Ettől eltérni, csak igazgatói engedéllyel lehet.

Az 55. § (1) bekezdés szerint, az igazgató a szülők kérelmére felmentheti a tanulót a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja.

Tanulóinknak alsó tagozaton napközi otthonban, felső tagozaton tanulószobán biztosítunk lehetőséget a másnapi órákra való felkészülésre. A napközi munkarendjében 14.30-16.00 óráig kötelező tanulási idő szerepel, ezért arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket (előzetes írásbeli bejelentés alapján) 14.30-ig vagy 16.00 órakor vigyék haza, így segítsék a tanulási idő hatékonyságát.

A napközi ideje alatt szakköröket, sportfoglalkozásokat is tartunk. Kérjük a Tisztelt Szülőket, amennyiben gyermekük délutáni elfoglaltsága a tanulási időben is tart, az aznapi házi feladatok elkészítésére otthon ügyeljenek!

Az étkezés lehetőségei

 • Háromszori étkezés
 • Ebéd
 • Napközi/tanulószoba 3x-i étkezéssel

Az ellátás módosítása írásban, szülői kérelem alapján lehetséges.

Kedvezmények lehetőségei:

 • 50%-os térítés: három vagy több eltartott,
 • tartósan beteg,
 • sajátos nevelési igényű gyermeket nevel
 • 100%-os térítés: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
 • szociális alapon nyújtott önkormányzati támogatás

A jogosultságot minden esetben igazolni kell!

 Normál étkezés (kedvezmények nélküli díj)
ebéd530 Ft
3-szori étkezés780 Ft

Az étkezési díjak a tanév során változhatnak!

A térítési díjat minden hónapban a megadott napokon lehet befizetni az iskola gazdasági irodájában.

Az ebéd lemondására a hiányzás első napján 8.30-ig van lehetőség a +36 30 010 8199-ös telefonszámon. Kérjük, ne felejtsék el, hogy azt is ugyanígy be kell jelenteni, ha a gyermek ismét iskolába jön!

Hiányzás

Mulasztásik igazolása

A hiányzás első napján a szülőnek értesítenie kell az osztályfőnököt a távolmaradás okáról. A hiányzásról szóló igazolást az iskolába jövetelt követő napon, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán be kell mutatni. Amennyiben ez nem történik meg, a hiányzás igazolatlannak minősül.

Évi három napot a szülő is igazolhat.

A hiányzás szabályozására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a házirend tartalmazza.