A reformáció napja


 

Iskolánkban is megemlékeztünk a reformáció napjáról. Október 22-én rádiós műsorban hallgattak történteket a gyerekek a reformáció koráról.

1517. október 31. A reformáció napja – A lelki újjáépítés kezdete
„Református azt jelenti, hogy visszaalakított, megújított. Az egyház az idők folyamán letért a szentírásban kijelölt útról, emberi tévelygések miatt megromlott, ezért szükség volt megújítására.”  Heidelbergi Káté
A reformátorok szerint az egyháznak mindig meg kell újulnia. Ekkor tűzte ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára, amelyben az egyház Biblia szerinti megújulásáról ír.

Elhelyeztük az aulában a Magyarországi Református Egyház címerét is, amit izgatottan fedeztek fel a diákok.

„Keresztyén mivoltunk ebből a két dologból áll: hitből és szeretetből.” (Luther Márton)

                             

 

Garfield Alapítvány
Adószáma: 18421466-1-05


Iskolánk online könyvtári katalógusa